ДФЗ отпуска още 100 000 лева за инвестиции по пчеларската програма » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

ДФЗ отпуска още 100 000 лева за инвестиции по пчеларската програма

Държавен фонд „Земеделие” отпуска още близо 100 хиляди лева за финансиране на инвестициите на 48 пчелари, кандидатствали по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г.
Средствата ще получат пчелари, които са сключили договори под условие и са вписани като резервa по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз”, за дейности закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.
Финансовият ресурс за 48-те инвестиции по мярка Г е осигурен, тъй като други пчелари са се отказали от изпълнението на проектите си. Средствата за техните инвестиции се връщат обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и това позволява да бъдат преразпределени към кандидатите, които са подписали договори под условие. Освободеният финансов ресурс по програмата се разпределя между резервите, вследствие на предварително извършеното класиране чрез точкуване по мярка Г.
Най-много средства са разпределени за дейност 1 „Закупуване на пчелни кошери”.  По нея 29 пчелари ще получат близо 70 хиляди лева за изпълнение на проектите си. 
Почти 26 хиляди лева пък е преразпределеният финансов ресурс за дейност 2 „Закупуване на отводки”. От него ще се възползват 9 пчелари, сключили договори под условие.
Останалите над 4 300 лева са за 10 пчелари, които предстои да реализират инвестициите си по дейност 3 „Закупуване на пчелни майки”.

 

За автора

Сродни публикации