ДФЗ отпуска още 1 млн. лв. за застраховане на селскостопанска продукция » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ДФЗ отпуска още 1 млн. лв. за застраховане на селскостопанска продукция

С допълнителни 1 милион лева се увеличава бюджетът за тази година по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши на своето последно заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Така общата сума, с която се подпомагат стопаните през 2016 година, става 2.5 млн. лева. С увеличението на годишния бюджет по Схемата повече бенефециенти ще имат възможност да се възползват от помощта.

Целта на Схемата за държавна помощ е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Срокът за приемане на заявленията за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в съответния отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 30 септември, а срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември 2016 г.

Със свое решение в началото на годината УС първоначално отпусна ресурс от 1.5 млн. лв., който бе усвоен напълно към 19 май 2016 г. с подадените 323 заявления за участие в схемата.

Общият бюджет за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие на схемата (2015-2020 г.) е 21 милиона лева.

 

За автора

Сродни публикации