ДФЗ открива за фермерите още две горещи линии за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

май 09, 2021

ДФЗ открива за фермерите още две горещи линии за Кампания 2019

ДФЗ открива още две горещи телефонни линии.

На тях животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019, могат да задават своите въпроси.

Новите телефони са 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Линиите се отварят поради множество обаждания на фермери, които останалите горещи линии не смогват да поемат.

По схемите и мерките на директните плащания продължават да са актуални действащите и досега телефонни номера.

Бенефициентите могат да се информират при възникнали казуси на познатите номера – 02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479.

Информация във връзка с директните плащания се получава и на запитвания, подадени на електронен адрес – sepp@dfz.bg.

Припомняме, че за Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ земеделските стопани могат да получат информация на телефон 02/ 81 87 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.

За информация стопаните могат да се обръщат и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и към общинските служби „Земеделие” към МЗХГ.

 

За автора

Сродни публикации