ДФЗ осигури 15 млн. лева за имунопрофилактика на животните » Съвети в земеделието

май 21, 2024

ДФЗ осигури 15 млн. лева за имунопрофилактика на животните

15 милиона лева са предвидени за 2015 г. по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на фермерите за изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Това реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.

Целта на прилагането на схемата е да се подпомогнат земеделските стопани за покриването на разходи по дейности от задължителен характер, свързани с гарантирането на здравето на животните, както и недопускането на разпространение на заразни болести по животните. С помощта ще се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

Помощта се предоставя в натура – под формата на субсидирани услуги, и се изплаща на доставчика на услуги (ветеринарните лекари и акредитираните лаборатории) за предотвратяване и ликвидиране на болести по животните.

Размерът на държавната помощ за едно животно се определя на базата на разходите за извършване на манипулации, лабораторно-диагностични изследвания и други.

 

За автора

Сродни публикации