ДФЗ преведе близо 84,5 млн. лева окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2016 » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

ДФЗ преведе близо 84,5 млн. лева окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2016

Държавен фонд „Земеделие“ преведе субсидии на 54 751 земеделските стопани по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Сумата възлиза на 84,380 милиона лева.

Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2016, както и след признаване на разходите по данни на Националната агенция за приходите (НАП).
Изплащането на субсидиите е направено по окончателна ставка от 201,11 лв./хектар.
Общо изплатените средства по СЕПП достигнаха 710 млн. лева. Още през декември 2016 г. 41 840 земеделски стопани получиха основната част от компенсаторните плащания за единица площ, в размер на 500 млн. лева. В началото на февруари бяха преведени още 128 млн. лева по СЕПП на стопаните, за които актуализацията на данните в СИЗП не беше приключила. Субсидиите бяха разплатени въз основа на базовото плащане, в размер на 198 лв. за всеки обработван хектар земя.

 

Сродни публикации