ДФЗ одобри 232 проекта за над 50 млн. лв. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ДФЗ одобри 232 проекта за над 50 млн. лв.

Отпуснатите субсидии на този втори етап от разглеждането на проекти са за инвестиции в строително-монтажни дейности, бизнес в селата, туризъм и модернизиране на ферми. ДФ „Земеделие” (ДФЗ) одобри нови 232 проекта на обща стойност 51 787 376 лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и започна подписването на договори. 

Основната част от субсидите са за 148 проекта по мерките 311  „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Те са предназначени за строеж и ремонт на 136 къщи за гости, ваканционни и вилни селища и за създаване на бизнес извън земеделието. Останалата част от средствата, в размер на  2 869 650 лв., са за 84 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. С тях ще бъдат субсидирани проекти за растениевъдство, пчеларство, маслодайна роза и лавандула, винени лозя и животновъдство. 

Сред подкрепените предложения за неземеделска дейност са такива за изграждане на спортно-развлекателен център, магазин за хранителни стоки, фурна за печене на хляб на дърва, както и цех за PVC тръби и метални конструкции. Одобрение е получил и  проект за кравеферма, която планира да покрие стандартите на ЕС за производство на мляко, изискванията за конкурентоспособност и изискванията на т.нар. Нитратна директива (Директива 91/676/ЕЕС ) за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделие.

По мерки 311 и 312 в момента ДФЗ разглежда само проекти, които не предвиждат купуване на транспортни средства. Останалите ще бъдат разгледани при изпълнение на указания от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Съгласно решение на МЗХ от 15 май 2014 г. ще бъдат одобрявани само разходи за специализирани МПС, които са необходими за изпълнението на конкретни дейности, заложени по съответния проект и същевременно допринасят за постигането на основната цел на мерките – създаване на повече и по-качествени работни места. Няма да се допускат разходи за луксозни транспортни средства. Очаква се по двете мерки да бъдат одобрени субсидии в размер на още близо 91 млн. лв.

По мярка 121 през следващите седмици ще бъдат одобрени субсидии в размер на още около 85 млн. лв. Предложенията се разглеждат в условията на ограничен бюджет.

Това е вторият транш от одобрени проекти по ПРСР след като през миналата седмица започна подписването на  409 договора по мярка  112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. 

 

За автора

Сродни публикации