ДФЗ има нов зам.-изпълнителен директор » Съвети в земеделието

април 22, 2024

ДФЗ има нов зам.-изпълнителен директор

Акценти

  • Калоян Костадинов ще отговаря за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони

Атидже Алиева-Вели беше освободена от поста си с решение на УС.

Заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Атидже Алиева вече е освободена от поста си. Това се случи с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Алиева-Вели подаде оставка за освобождаване от поста „зам.-изпълнителен директор на ДФЗ“ след влизането си в Европейския парламент.

За поста заместник-изпълнителен директор на ДФЗ беше избран Калоян Костадинов. Той е магистър по право. От 2007 г. до 2011 г. е работил като старши експерт дирекция „Обществени поръчки и концесии“ в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

В периода 2011-2014 г. Костадинов е бил главен юрисконсулт в дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки“ в Министерство на културата.

Костадинов работи в ДФ „Земеделие“ – РА от 2014 г. до момента. Изпълнявал е различни длъжности. От октомври 2014 г. до май 2017 г. е бил главен експерт в дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“. От 2017 г. до момента е директор на дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“.

Калоян Костадинов ще отговаря за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Сродни публикации