ДФЗ изплати 740 хил. лв. за развитие на рибарските области » Съвети в земеделието

май 19, 2024

ДФЗ изплати 740 хил. лв. за развитие на рибарските области

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателната агенция изплати 739 589 лева за проекти по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).

Извършено е окончателно плащане по проекти за водолазно оборудване на клуб за подводен риболов – Несебър и за популяризиране и насърчаване на спортния риболов в Община Батак. Крайният срок за реализация на планираните дейности е 31 август 2015 г. Безвъзмездната финансова помощ покрива 100% одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от тях 75% се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 % от държавния бюджет.

Разплащателната агенция изплати субсидия и на Община Шабла за дейности по изпълнение на местната стратегия за развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“. Проектът е за благоустрояване на рибарското селище Кария, община Шабла.

Други два проекта предвиждат изграждане на спортни комплекси в Свети Влас и Шабла. Безвъзмездната помощ е в размер 60% от одобрените и реално извършени инвестиции.

 

За автора

Сродни публикации