ДФЗ изплати над 640 хил. лв. за развитие на рибарството » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ДФЗ изплати над 640 хил. лв. за развитие на рибарството

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция преведе 641 603 лв. по седем проекта за развитие на рибарските области – мярка 4.1 от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Две Местни инициативни групи (МИРГ) – „Бяла – Долни чифлик – Аврен“ и „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, получиха субсидии за реализиране на местните си стратегии за развитие. Проектите предвиждат създаване на сърф училище и предоставяне на туристически атракции. Разплащателната агенция изплати и субсидия от 61 492 лв. за втория етап от проект за създаване на училище за ветроходни спортове. Общата стойност на инвестицията е 372 144лв. Одобрените субсидии по тези три проекта е до 60%, от които 75% се осигуряват от ЕФР, а 25% – от държавния бюджет.

МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла – Долни чифлик – Аврен“ работи по проект за печатно издание „История на рибарството“, за което Разплащателната агенция изплати аванс от 19 311 лв. Размерът на одобрената субсидия е 38 623 лв. Друг проект на обща стойност 586 053 лв. е за създаване на институционална рамка на нови водни атракционни спортове в курортен комплекс Слънчев бряг чрез интегриране на младежи от рибарски семейства от територията на МИРГ „Поморие – Несебър“. По него са преведени 292 095 лв. За свое проектно предложение Община Девин получи авансово плащане в размер на 197 984 лв. Дейностите включват изграждането на водопровод за термални води в Беденски бани в гр. Девин. Окончателно плащане от 45 600 лв. за изпълнена експертна помощ получи и Община Поморие. Безвъзмездната помощ по четирите проекта е 100% от размера на одобрената инвестиция.

 

За автора

Сродни публикации