ДФЗ изплати над 5,5 милиона лева за преструктуриране и конверсия на лозя » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

ДФЗ изплати над 5,5 милиона лева за преструктуриране и конверсия на лозя

Средствата са изплатени на 12 кандидати, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.

Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

Кандидатите, които не успяха да издадат банковите си гаранции в определение 10-дневен срок, могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.
По мярката са приети проекти на стойност 28 млн. лева за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.
 

За автора

Сродни публикации