ДФЗ изплати над 3 млн. лв. на дребните земеделски стопани за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

ДФЗ изплати над 3 млн. лв. на дребните земеделски стопани за Кампания 2019

Акценти

  • Подпомагането за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за директни плащания

ДФЗ преведе над 3 млн. лв. (3 258 611 лв.) на 3 084 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, подали заявления за Кампания 2019.

Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания.

Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и през 2019. Те трябва да отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. За да се възползват от финансовата помощ те трябва да поддържат през всяка година от кандидатстването си, най-малко толкова допустими площи – като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г.

Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от размера на допустимите площи, броя допустими животни и заявените схеми, като не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

 

За автора

Сродни публикации