ДФЗ изплати над 1.2 млн. лв. за развитие на рибарството » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ДФЗ изплати над 1.2 млн. лв. за развитие на рибарството

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция преведе 1 210 490 лв. по четири проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).
Междинно плащане от 475 579 лв. получи проект за изграждане на рибопреработвателно предприятие в местността Шаварна край град Левски. Дейностите са по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, финансирана от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 60% от размера на одобрените инвестиционни разходи, от които 75% са европейски средства и 25% – национално доплащане.
Разплащателната агенция извърши авансово плащане от 607 107 лв. по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Общият размер на инвестицията за производство на биомаса от водорасли във фотобиореактор е в размер на 2 023 691 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 60% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Проектът на Община Балчик – „Балчик – Море – Традиции“ предвижда мерки за контрол на безопасността на деца по време на обучения в морето. Той се реализира по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, а окончателното плащане е 33 302 лв. И Община Шабла получи финансиране за свое проектно предложение. Размерът на одобрената субсидия е 189 001 лв., а авансът – 94 500 лв. Дейностите по проекта включват изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, лед и риболовен инвентар.

 

За автора

Сродни публикации