ДФЗ изплати близо 6 млн.лева в рибния сектор » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ДФЗ изплати близо 6 млн.лева в рибния сектор

Държавен фонд „Земеделие“ финанасира инвестиции за близо 6 млн. лв. по мярка 2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.

Субсидия в размер на близо 1 800 000 лв. е изплатена на пет фирми. Средствата са за изграждане на стопанство за производство на шаранови и есетрови видове, възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в землището на с. Острица, както и за изграждане на комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран.

Разплащателната агенция изплати авансово 997 971 лв. за изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки в язовир «Княжево». Проектът ще се реализира на три етапа. Общият размер на инвестицията е в размер на  4 012 846 лв., а одобрената субсидия е на стойност 2 407 707 лв.  Крайният срок за изпълнението на проекта е 31 август 2015 г.

Направено е и окончателно плащане на стойност 827 785 лв. за реконструкция на недействащо рибовъдно стопанство в гр.Левски. Проектът се осъществява на три етапа. Общият размер на инвестицията е 2 646 316 лв., а изплатената субсидия е на стойност 1 562 302 лв. 

Мярката е инвестиционна и се финансирана от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Одобрената субсидия представлява  до 60% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% национално доплащане от държавния бюджет. 

 

За автора

Сродни публикации