ДФЗ изплати близо 45 млн. лева за 242 проекта от ПРСР 2007 - 2013 » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

ДФЗ изплати близо 45 млн. лева за 242 проекта от ПРСР 2007 – 2013

През изминалата седмица бяха платени 242 проекта от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. на стойност 44 808 881 лв.
Реализираните проекти са по следните мерки.: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“,  226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“, 41“Прилагане на стратегии за местно развитие“ и мярка 431-1 за управление на местни инициативни групи.

 

За автора

Сродни публикации