ДФЗ извършва плащанията съгласно публикувания индикативен график » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

ДФЗ извършва плащанията съгласно публикувания индикативен график

Акценти

  • Приемите на проектни предложения по ПРСР 2014-2020, ПМДР 2014-2020, НПП  2020-2022 г. и НППЛВС 2019-2023 продължават

ДФЗ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график.

Всички обявени графици за прием остават в сила. Остават в сила и сроковете за прием по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020. Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната продължат да работят с граждани. Спазват се мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти.

Заради извънредното положение, въведено в страната и ограничителните мерки, свързани епидемиологичната обстановка, се препоръчва на стопаните да подават своите заявления по директните плащания по електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на ДФЗ – раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

 За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА, се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната ОСЗ.

Целта е подобряване на административното обслужване и избягване концентрацията на много хора на едно място в затворени помещения с цел предотвратяване разпространението на коронавируса COVID-19. Графиците ще бъдат оповестени в ОСЗ. Ще бъдат публикувани на страницата на съответната Областна дирекция „Земеделие“. Желание за включване в график може да заявите по електронна поща или по телефон. На сайта на всяка Областна дирекция „Земеделие“ ще откриете телефон и електронна поща за контакт.

Приемите на проектни предложения по ПРСР 2014-2020, ПМДР 2014-2020, НПП  2020-2022 г. и НППЛВС 2019-2023 продължават. Продължава и обработката на подадените заявления и извършването на  плащанията по мерките от програмите.

Проверките на място по схемите и мерките администрирани от ДФЗ и МЗХГ ще продължат да се извършват, защото по този начин се гарантира подпомагането на земеделските производители. При извършването им ще бъдат спазени изискванията на здравните власти.

 

За автора

Сродни публикации