ДФЗ започна кръстосани проверки за Кампания 2016 » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

ДФЗ започна кръстосани проверки за Кампания 2016

Държавен Фонд „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по директни плащания, че на 26 юли 2016 г. започнаха кръстосани проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2016.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления".

 

За автора

Сродни публикации