ДФЗ започна изплащането на 218 милиона лева за агроекология » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

ДФЗ започна изплащането на 218 милиона лева за агроекология

Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на 218 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. До момента са изплатени средства на кандидатите, със заявления за подпомагане по направленията: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“; „Контрол на почвената ерозия“; „Биологично пчеларство“, „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. Плащане ще получат и стопаните направили комбинация от изброените направленията  

 

За автора

Сродни публикации