ДФ„Земеделие“ подпомага изграждане на съоръжение за зарибителен материал » Съвети в земеделието

април 25, 2024

ДФ„Земеделие“ подпомага изграждане на съоръжение за зарибителен материал

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидия на етап окончателно плащане в размер на 59 878 лв. по проектотмярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” за инвестиционнен проект на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Инвестицията е за изграждане на съоръжение за развъждане, отглеждане и продажба на зарибителен материал в язовир „Скокът” в землището на село Скобелево, община Ловеч. Дейностите по проекта са реализирани на два етапа. Стойността на изплатената безвъзмездната финансова помощ е 60 на сто от одобрените и реално извършените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), 25 на сто от държавния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации