Дружество с 2 лева капитал ще получи без конкурс 600 000 лева от БАБХ за умъртвяване на прасетата от Брестак » Съвети в земеделието

май 08, 2021

Дружество с 2 лева капитал ще получи без конкурс 600 000 лева от БАБХ за умъртвяване на прасетата от Брестак

Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) ще плати 600 000 лева без ДДС на дружество с 2 лева капитал за умъртвяване на прасетата в заразения с африканска чума по свинете индустриален комплекс в село Брестак. За това съобщават offnews и кворум Силистра.

Компанията е „Хидрострой България“ ООД. След справка в търговския регистър е видно, че едноличен собственик на капитала и управител е Велислав Иванов Христов, на 30 години.

Дружеството е регистрирано в апартамент в жилищна сграда в Силистра. Предметът му на дейност е:  ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОБОРУДВАНЕ НА СКЛАДОВЕ, МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВСКО И ДРУГО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, МАРКЕТИНГ, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКА И ПРЕВОЗВАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Откриха огнище на АЧС във ферма с близо 40 000 свине в село Брестак, Варненско

Любопитното в случая е, че средствата се предоставят чрез Процедура на договаряне без предварително обявление съгласно чл. 79, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

В нормативния акт са предвидени случаите, в които се допуска подобно договаряне. При преглед на документа се вижда, че единствената приложима разпоредба в случая е т. 4, а именно:

„когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;“

 

За автора

Сродни публикации