Драстично е спаднал износа на пшеница и рапица » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Драстично е спаднал износа на пшеница и рапица

Акценти

  • С 47,3 % на годишна база е намалял износът на слънчоглед

Ечемика бележи поскъпване с 40,9 % на годишна база

По оперативни данни за изминалата седмица от страната са изнесени само 3,2 хил. тона пшеница и 2 хил. тона ечемик. Застой на експорта има отчетен при рапицата. За повече от половин година, от началото на юли 2018 г. досега, износът на пшеница и рапица е спаднал с 21 – 22 % на годишна база. При ечемикът тази стойност е много по-голяма, а именно -71 %. Тези данни отразяват извършения експорт през Пристанище Варна.

За разглеждания период няма реализиран износ през Пристанище Бургас.

За предходната седмица износът на царевица през Пристанище Варна е достигнал 31,7 хил. тона. С 13,8 % по-ниско спрямо миналогодишното остава общото количество изнесена царевица за периода, от началото на сезона досега.

Драстично е намалял експортът на слънчоглед. На годишна база той е с 47,3 % по-малко. Цифрите показват, че за предходния период той е бил 172 335 тона, а сега е достигнал едва 90 880 тона.

През пристанище Пристанище Бургас все още износ от двете култури не е отчетен.

За последните няколко години общият експорт на пшеница и царевица през Пристанище Варна е достигнал почти 50 % , а този на ечемик, слънчоглед и рапица – 30 %.

Изменения има и в изкупните цени на зърнените и маслодайните култури. Към 16 януари 2019 г. хлебната пшеница е била със средна изкупна цена от 343 лв/т. Това е с 22,1 % повече спрямо година по-рано. Седмичното поскъпване е едва с 0,9 %. При фуражната пшеница поскъпването е с 19,3 % на годишна база и към разглежданата дата е струвала 322 лв/т.

Най-сериозно годишно поскъпване е отчетено при ечемика. Там за година разликата в цените е 40,9 %. Към 16.01.19 г. средната му цена е била 355 лв/т.

По-евтина тази година е станала царевицата. Тя е понижила цената си с 1,1 % до 270 лв/т.

При слънчогледа разликата е с 2,5 %. През изминалата година тон от него е струвал 553, а сега е вече 535 лв/т.

 

Сродни публикации