ДПС иска държавен контрол в бизнеса с тютюн » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

ДПС иска държавен контрол в бизнеса с тютюн

Отмяна на пълната либерализация на производството и търговията с тютюн и връщане на държавния контрол в сектора. Това ще се случи, ако Народното събрание приеме проекта за изцяло нов Закон за тютюна и тютюновети изделия, внесен от депутати от ДПС начело със зам.-председателя на парламента Алиосман Имамов. Предложенията идват няколко месеца след като ДПС обеща на стачкуващи тютюнопроизводители пълна промяна в сектора. Сред основните идеи са създаването на агенция по тютюна и въвеждането на регистрационни режими за производители и търговци. Заради краткия хоризонт и несигурното мнозинство в сегашния парламент не е ясно дали текстовете ще бъдат приети.

Очаквано представители от сектора подкрепят промените, докато икономисти ги определят като вмешателство в свободния пазар. Само преди дни парламентът с гласовете на БСП и ДПС прие и законови промени, с които регулира отношенията между производителите и търговските вериги.

 


Надзор над всичко
 

Законопроектът беше внесен в сряда от 15 депутати от ДПС. Текстовете предвиждат създаването на изпълнителна агенция по тютюна към земеделското министерство, която ще има както чисто административни функции, така и контрол върху сектора. Тя ще извършва "превантивен, текущ и последващ контрол" в производството, окачествяването, изкупуването и промишлената обработка на тютюна, както и спазването на изискванията за уведомяване за съставките на тютюневите изделия. За целта ще получи правомощия да инспектира производствени площи, пунктове за изкупуване на тютюн, транспортни средства, превозващи тютюн, складови помещения и др. Агенцията ще може да взима проби от суров или обработен тютюн, цигари и други изделия, както и да съставяне предписания и да налага глоби.

Самата агенция ще администрира и различни режими. Така например се предвижда тя да поддържа регистър на тютюнопроизводителите, изкупвачите на суров тютюн и фирмите, които трябва да го преработват. Освен това всички тези групи участници на пазара трябва да предоставят изключително подробни данни за дейността си. Така например търговците, които изкупуват тютюн, е нужно да дадат подробна справка до бъдещата агенция за изкупените количества от суровината, сортовите групи, качеството и конкретни производители, партньори в сделките, както и данни, ако настъпят някакви форсмажорни обстоятелства и продукцията се компрометира. При решение да изнесат тютюн пък ще трябва предварително изпращане на информация както до новата държавна структура, така и до граничния пункт, през който се очаква да мине пратката. Още по-подробна информация се изисква, ако се внесе суров тютюн, става ясно от текстовете. Всички компании ще трябва да подават уведомление до агенцията за количествата, произхода, сортовите групи, място на складиране и "действия, които ще се предприемат с тютюна".

 


Опция за още едно оценяване
 

В проекта на закон се предвижда и въвеждането на оценители на качеството, които ще бъдат одобрявани от бъдещата агенция и ще се вписват в регистър. А при спор за качеството на тютюна между производителя и търговеца всяка от страните може да прекрати действието на договора помежду им и да потърси въпросните експерти за становище, като това е за сметка на купувача, независимо кой е подал искане за оценка. В случаите, когато някой от партньорите в сделката не е съгласен и с мнението на оценителя, то той може да поиска свикване на тричленна комисия с експерти, като в този случай разходите се поделят между производителя и търговеца.

 


Като за последно
 

На този етап не е ясно дали настоящият законопроект ще успее да събере парламентарна подкрепа. Представители на ДПС съобщават, че текстовете са внесени заради поети ангажименти към тютюнопроизводителите, като вече е потърсена подкрепа от БСП за тях. От левицата обаче обясниха, че ще дадат становището си, след като се запознаят с тях. Представители на БСП коментираха неофициално, че на този етап текстовете действително не са обсъждани в групата и не е ясно дали ще бъдат подкрепени.

От националната асоциация на тютюнопроизводителите заявиха, че се надяват законът да бъде приет. "Промените ще се отразят положително, ще се въведат дисциплина и ред", заяви председателят на сдружението Цветан Филев, който е бил и в работната група, която изготвя текстовете през последните шест месеца. Според него въведената от правителството на ГЕРБ либерализация на сектора е искана точно от браншовите сдружения и е позитивна, но трябвало да има надграждане в законодателството, за да може "секторът да излезе на светло, да има ред и нормални отношения", тъй като става дума за "стратегическа суровина".

Икономисти обаче определят новите текстове като крачка назад. "Внесеният законопроект грубо нарушава принципите на свободния пазар, като централизира сектора и се опитва да постави основи за държавно планиране в производствения процес и търговията. Създава се нова агенция със свръхправомощия, която ще концентрира в ръцете си огромна власт", коментира Николай Вълканов от Института за пазарна икономика. По думите му "през нея ще минават всички режими по производство на суров тютюн, търговия, преработка и производство на тютюневи изделия", като по този начин ще се увеличи значително административното бреме върху пазарните участници и вносителите на суровина, а освен това се поражда и риск от злоупотреби.

Идеите за промени в законодателството дойдоха през декември. Сега на прощаване ДПС опитва да се хареса на избирателите си, а и да създаде средство за натиск над сектора с текстове, звучащи като от социализма. Ако не успее да го прокара, поне ще има оправдание пред гласоподавателите си, че са опитали.

 

За автора

Сродни публикации