До 90% за нова агротехника ще получават фермерите след 2014 г » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

До 90% за нова агротехника ще получават фермерите след 2014 г

Мярката, която ще подпомага инвестиции в селското стопанство от 2014 г. ще се нарича Инвестиции във физически активи и ще обединява няколко досегашни мерки.Това съобщи по време на БАТА Агро 2013 Мая Нинова, държавен експерт Дирекция Развитие на селските райони в Министерство на земеделието и храните.
Инвестиции във физически активи ще обхваща модернизация на земеделските стопанства (настоящата мярка 121), добавяне на стойност към земеделските стопанства и маркетинг (мярка 123), както и мярката за подобряване на инфраструктура в земеделието – мярка 125, която хидромелиоративна инфраструктура и подпомагане комасацията на земеделски земи. Тук ще бъде включена и мярка за непродуктивните инвестиции, свързана с агроекологичните дейности.
Друг важен момент при дейностите, които ще се подпомагат по отношение подобряване конкурентоспособността на земеделските стопанства е опазването на околната среда. В следващия програмен период Европейската комисия предоставя т.нар. „фиш“ с основни елементи, които се очкава да бъдат включени в мярката. Един такъв важен елемент е намаляване на разходите и подобряване на производителността на труда.
Акцент ще бъде поставен и при закупуване на нова техника, с която ще се доказва намаляването на разходите за торове, което също е голямо перо за земеделските производители, посочи Мая Нинова.Ще се подпомага закупуването на земеделска техника, подходяща за агроекологичната дейност на земеделските производители, най-вече в райони, които са със силно ерозионна опасност.
За подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство акцент в програмата ще бъде и развитието на европейско партньорство за иновации, в което ще се включват земеделци, земеделски институции, консултантски организации и представители на бизнеса.
До 90% може да достигне подпомагането по мярка Инвестиции във физически активи, обясни още Мая Нинова. В стандартния случай подкрепата за държави, които са по-слабо развити (имат БВП под 75% от средния за Европейския съюз, каквато е и България), ще получават 50 % подпомагане за подпомагане на конкурентоспособността на земеделското стопанство. Ако инвестицията е колективна, има възможност подпомагането да бъде увеличено с още 20%. Това има голямо значение за подобряване на машинния парк на земеделските стопанства, тъй като ще насърчи повече земеделски производители да кандидатстват за физически активи, които да ползват колективно, коментира експертът от МЗХ. Нинова допълни още, че ако инвестицията е предназначена за стопанства в необлагодетелстваните райони или бенифициентът е млад фермер, субсидията ще бъде увеличена с още 20%. Това означава, че при комбинирания вариант може да се достигне максимална подкрепа до 90%, допълни още Мая Нинова.

 

За автора

Сродни публикации