До 625 кг/дка стигна средният добив на пшеница в Добричко » Съвети в земеделието

април 25, 2024

До 625 кг/дка стигна средният добив на пшеница в Добричко

Акценти

  • От ожънати 54 373 дка с лавандула продукцията е 34 969 тона

Тази година 60 062 дка са пропадналите площи с маслодайна рапица.

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич вече са ожънати 90% от площите с пшеница. Все още се работи за прибиране на реколтата от лавандула и маслодайна рапица.

Към момента са отчетени средните добиви за отделните общини, а и за областта като цяло. Данните сочат, че при пшеницата средният добив е 552 кг/дка. Най-високи са добивите в общините:

  • Добрич-селска – 625 кг/дк;
  • Добрич – 610 кг/дка.

За реколтиране на площите са работили 619 зърнокомбайна. В област Добрич засетите с пшеница площи са 1 300 520 дка. От тях пропадналите са 795 дка. Общият добив на зърно до момента е достигнал 648 057 тона.

При ечемикът жътвата завърши със среден добив от 549 кг/дка. Най-високи добиви са отчетени в следните общини:

  • Добрич-селска – 650 кг/дка;
  • Добрич, съответно – 610 кг/дка.

При рапицата все още се работи за прибиране на продукцията. Към момента са обработени 88% от площите с културата. Общо в областта са засети 189 446 дка. Пропадналите площи с маслодайната култура тази година са 60 062 дка. Отчетеният среден добив досега е 257 кг/дка, а общият – 29 354 тона.

С лавандула тази година са заети 72 239 дка. От тях вече са ожънати 54 373 дка, а продукцията е в размер на 34 969 тона. Средният отчетен добив е 643 кг/дка, а в община Генерал Тошево –  720 кг/дка.

 

Сродни публикации