До 31 юли се подават документи за авансово плащане по лозаро-винарската програма » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

До 31 юли се подават документи за авансово плащане по лозаро-винарската програма

Кандидатите, подписали договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. до 21 юли, ще могат да подадат заявленията си за авансово плащане. Според изискванията на програмата авансовите заявления се подават след десетия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, превидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

На 25 юни приключи срокът за подаване на проекти по мярката. ДФ „Земеделие” прие 65 проекта за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. По тях Фондът ще изплати близо 28 млн. лева. В момента тече обработка на документацията по проектите и се очаква кандидатите да подпишат договорите си до 21 юли. Така те ще имат 10 дни да подготвят банковите си гаранции и да подадат заявленията си за авансови плащания. Кандидатите, които не успеят да издадат банковите си гаранции в определения 10-дневен срок, ще могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.

 

За автора

Сродни публикации