До 31 октомври стопаните доказват реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане » Съвети в земеделието

май 30, 2023

До 31 октомври стопаните доказват реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане

Акценти

  • Животните, заявени по схемите за обвързано подпомагане (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК), следва да останат в стопанството за Кампания 2019 в срок до 5 септември 2019 г.

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са издадени в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г.

Срокът им за представяне в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА е от 5 до 31 октомври 2019 г. Това е разписано в указанията на МЗХГ. Те насочени към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019.

Изготвените изисквания се прилагат за първи път и се отнасят за Схемите за обвързано подпомагане за:

  • – месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
  • – месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо);
  • – овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Чрез въведените изисквания следва да се улеснят земеделските стопани при доказване реализацията на животни по посочените схеми.

Реализацията на животните по СМКЮ, ЕЖСК (месо) и ДПЖСК трябва да е придружена от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни. То е необходимо, когато се касае за реализация на живи животни в границите на страната или сертификат за вътрешна търговия с ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ, когато реализацията на живи животни е извършена извън границите на страната. Изискуеми са още и счетоводни документи.

Независимо от това дали са придружени от счетоводни документи и номер на ветеринарномедицинско свидетелство или сертификат, реализацията на животни няма да се счита за валидна, когато:

  • – статусът за движение на животни във ВЕТИС не е „завършен“;
  • – статусът на придвижваното животно не е „пристигнало“,.

Животните, заявени по схемите за обвързано подпомагане (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК), следва да останат в стопанството за Кампания 2019 в срок до 5 септември 2019 г.. За заявените по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3) той е 25 септември 2019 г. включително.

Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата. За тези под селекционен контрол тя е 0,25 бр. За ДПЖСК изискванията се различават в зависимост от заявената порода.

 

Сродни публикации