До 30 юни може да подавате заявления по мярка „Застраховане на реколтата“ » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

До 30 юни може да подавате заявления по мярка „Застраховане на реколтата“

Акценти

  • В случай на недостиг, бюджетът ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички гроздопроизводители, одобрени от ДФЗ

До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколтата“ в териториалните звена на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство.

Дотогава е и срокът за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярката в ДФЗ.

Преди подаване на документи в ДФЗ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

По мярката се подпомага застраховането на реколтата от винено грозде. Кандидатите следва да са вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители.

1 955 800 лв. е първоначалният бюджет, с който мярката ще бъде отворена.

В случай на недостиг, бюджетът ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички гроздопроизводители, одобрени от ДФЗ. Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия е 3 840 лв.

Финансовата помощ, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида на застраховка, която са сключили:

  • – до 80 % от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша);
  • – до 60 % получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша) и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;
  • – до 60 % от стойността на застрахователните премии за застрахователни полици срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.

Кандидатите могат да сключват и договори за застраховане за по-висока застрахователна сума. Финансовото подпомагане няма да надхвърли съответния процент от застрахователната премия, изчислена върху 3840 лв.

 

За автора

Сродни публикации