До 30 ноември се удължава срокът за изпълнение и отчитане на проектите по мярка 121 от 2015 г. » Съвети в земеделието

октомври 24, 2021

До 30 ноември се удължава срокът за изпълнение и отчитане на проектите по мярка 121 от 2015 г.

Обнародваха изменение на Наредба № 8 от 2008 г.  за „Модернизиране на земеделските стопанства”, съгласно което крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до 30 ноември 2015 г.

Важно е да се уточни, че не е необходимо договорите да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока за извършване на инвестицията, както и за и подаване на заявка за окончателно плащане.

 

За автора

Сродни публикации