До 2020 г. туризмът у нас ще расте с поне по 4% всяка година » Съвети в земеделието

май 30, 2024

До 2020 г. туризмът у нас ще расте с поне по 4% всяка година

През всяка следваща година до 2020 година България ще има устойчив ръст на туризма от над 4% според прогнозите на Световната организация по туризъм към ООН. Това е два пъти над средния очакван ръст на туризма в Европа. В близките години се очаква за Европа той да е 2,7%, а за Азия 3,5-4%.

Това е записано в доклад на икономическия министър Драгомир Стойнев относно проекторешение на кабинета за приемане на стратегията за туризма у нас (2014-2030).

Очаква се през 2020 година България да бъде посетена от над 9 милиона чуждестранни посетители, без транзитно преминаващите. През 2030 година се очакват над 12 милиона чужди туристи, като за периода до 2020 година туризмът може да генерира до 18% от БВП на България. В момента той вече е 13,6% от БВП на страната, като преди една година е бил 12,5%.

В стратегията по туризма, която беше одобрена от МС в края на март, е записано, че, за да се реализира тази цел, е необходимо да бъдат разработени специални туристически продукти, подходящи за възрастовата категория над 65 години, като комбинация между специализирани видове туризъм – балнео, културен, еко и селски туризъм. В същото време националната реклама трябва да бъде приоритетно насочена към този сегмент туристи с акцент върху възможностите, които страната ни предлага за оздравителен туризъм, медикъл спа, таласотерапевтични центрове (за лечение с морска вода) и предоставяне на възможности за възползване от лечебните свойства на минералните ни води, лечебна кал и луга.

Планирано е и разработване на туристически продукти, които са с потенциал да преодолеят сезонността на българския туризъм. Ще се предлагат диференциране продукти, комбинирани и комплексни услуги – море-СПА, море-голф, планина-СПА, СПА-културно-исторически маршрути, които да позволяват целогодишен туризъм.

Туристическото райониране е друг акцент от стратегията, който има за цел да изведе на преден план спецификите на регионите с възможност за съчетаване на няколко туристически продукта, гарантиращи целогодишна заетост.

Има идея и за промяна в структурата на чуждестранните туристи в България. СПА и рехабилитационният туризъм, които са акцент в стратегията в следващите шест години,  ще се развиват чрез привличане и на корпоративни клиенти и осигуряване на дългосрочни договори за балнеолечение чрез здравни каси, пенсионни фондове и здравно-застрахователни дружества от страните-членки на ЕС.

Основна цел в развитието на туризма до 2030 г. е затвърждаването на конкурентоспособността на туристическия сектор чрез пълноценно използване на наличните природни ресурси.

В следващите години за реализирането на стратегията ще се черпи ресурс от всички оперативни програми, залага документът.

 

За автора

Сродни публикации