До 15 септември трябва да бъдат приключени дейностите по проектите по старата ПРСР » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

До 15 септември трябва да бъдат приключени дейностите по проектите по старата ПРСР

„Въпреки нашите усилия, включително и лично на премиера Бойко Борисов, който проведе разговор с френския министър-председател, България не получи удължаване на срока по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.“. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева, по време на церемония за първа копка на проект за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Подем и Рибен, Община Долна Митрополия. Проектът  е на стойност 5,8 млн. лева по ПРСР 2007-2013. България, заедно с други страни-членки от ЕС поиска удължаване с шест месеца на срока по старата ПРСР от Европейската комисия. „До края на тази година следва да се разплатят окончателно всички проекти, които са в процес на изпълнение. Всички изпълнители следва да приключат дейностите по старата Програма в срок до 15 септември тази година. Това важи и за този проект, така че изпълнителят трябва да си спази срока и до 50 дни да приключи всички дейности“, каза още министър Танева.
Община Долна Митрополия има сключени договори по ПРСР 2007-2013г.  за над 32 млн. лева за различни публични и частни инвестиции. Към момента са разплатени над 19 млн. лева.
Министърът поздрави Поля Цоновска, кмет на община Долна Митрополия, която е една от 190-те общини, които са провели процедурата по приоритетно разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди. „Надявам се, че и останалите кметове на общини ще последват примера на Вашия кмет и ще проведат процедурите на съвсем разумни цени, за да бъдат подкрепени животновъдите, за които 2015 година е тежка“, каза Десислава Танева.
Тя припомни, че Община Долна Митрополия е в приоритетния Северозападен район, за което бенефициентите получават допълнителни точки при кандидатстване. По думите на Танева, общинските мерки ще бъдат отворени през следващата година, като общо 625 млн. евро ще е бюджетът за общини по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. „Заедно и с подхода Лидер, където ще бъдат разпределени още 130 млн. евро за следващия седемгодишен период ще могат да се подкрепят още инвестиции, така, че в община Долна Митрополия да се осигури допълнителна заетост и да се подобрят условията на живот“, допълни министър Танева.

 

За автора

Сродни публикации