До 15 октомври се приемат заявления по Схемата за дребни земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

До 15 октомври се приемат заявления по Схемата за дребни земеделски стопани

Държавен фонд "Земеделие" започна изпращането на уведомителни писма до кандидатите за директни плащания, отговарящи на условията за включване в Схемата за дребни земеделски стопани. Кандидатите, които биха могли да заявят участие по схемата, са над 21 000.
В Схемата могат да участват земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2015 за директни плащания. След приключване на периода за подаване на документи е изготвена предварителна калкулация с индикативни ставки, които са предоставени на всички кандидати. На тази база фермерите преценяват дали да подадат заявление за включване в Схемата за дребни стопани. Подпомагането по нея е в размер от 500 евро до 1 250 евро, като се формира ежегодно и индивидуално за всеки кандидат. Участието по схемата замества всички плащания по схемите за директни плащания съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Срокът за подаване на заявления за участие в Схемата за дребни земеделски стопани е 15 октомври. Кандидатстване ще бъде възможно само през 2015 година, като всяка следваща кампания кандидатите могат да се откажат.
Уведомителните писма са достъпни и на страницата на ДФ "Земеделие".

 

За автора

Сродни публикации