До 10 септември одобрените заявители по училищните схеми трябва да представят графиците за доставки » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

До 10 септември одобрените заявители по училищните схеми трябва да представят графиците за доставки

Акценти

  • Доставките по схемата „Училищен плод“ ще бъдат 46, а по схемата „Училищно мляко“ – 50

Съобразно бюджетът по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ вече е определен броят на доставките за учебната 2019/2020 г.

По схемата „Училищен плод“ те ще бъдат 46, а по схемата „Училищно мляко“ – 50. Бюджетът и по двете схеми е определен със Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

В Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е разписано, че директорите на учебните заведения имат правото да провеждат избор на заявители, по критерии, одобрени от тях.

ДФ „Земеделие“ пристъпи към прием на заявления за одобрение по реда на чл. 14 от наредбата. Образците за кандидатстване по училищните схеми за учебната 2019/2020 г. са публикувани в електронната страница на ДФ „Земеделие“.

В срок до 10 септември одобрените заявители трябва да представят в областните дирекции на ДФЗ график с датите на доставка за следващата учебна година. Необходимо е графикът да бъде съгласуван писмено от директора на учебното заведение. Копие от него се съхранява в съответното училище или детска градина. В случаите, когато актът за одобрение е издаден през учебната година, графикът се предоставя в 10-дневен срок от датата на съобщаването на акта за одобрение (чл. 15, ал. 1 от наредбата).

 

Сродни публикации