До 1-ви Декември Младите земеделски стопани трябва да представят документи за преминатите обучения » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

До 1-ви Декември Младите земеделски стопани трябва да представят документи за преминатите обучения

Предстои крайния срок, в който земеделските стопани, заявили участие по Схемата за млади земеделски стопани трябва да докажат своята квалификация. В срок до 1 декември на годината на подаване на заявлението за кандидатстване, земеделските стопани трябва да представят един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

 • завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
 • завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
 • завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
 • завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
 • удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

За да изпълнят условията по схемата, както са описани в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г., „Съвети в земеделието“ ООД, организира съвместно с лицензирания Център за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД курсове с продължителност от 150 часа. Курсовете се провеждат в редовна и дистанционна форма, като всеки желаещ може да избере една от следните теми:

 • Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на полски култури
 • Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци
 • Интензивни технологии при отглeждането на лечебни и етерично-маслени култури
 • Интензивни технологии при отглеждането на лозя и създаването на лозови масиви
 • Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи

Повече информация и условия за записвания за курса можете да намерите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации