До средата на август ще се приемат заявления по НПП 2017-2019 » Съвети в земеделието

декември 07, 2021

До средата на август ще се приемат заявления по НПП 2017-2019

Акценти

  • Реализирането на одобрените инвестиции по НПП ще може да се направи и чрез кредит

Пчеларите ще могат да участват по пет мерки от програмата.

До 15 август пчеларите, които са изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., ще могат да подават заявления за плащане. Документите ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ и ще са по пет от мерките на програмата – А, Б, В, Г и Д.

Пчеларите могат да заявят плащане за всяка една дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. Финансовото подпомагане се отпуска при определени условия. За целта е необходимо пчеларите да имат валидна регистрация като земеделски стопани. Освен това те трябва да са подали актуална информация в регистъра на пчелините на БАБХ.

Във връзка с подадените заявления за плащане следва да се извършат административни и  проверки на място. Чрез тях ще се проследява изпълнението на дейностите по договора. Важно е кандидатите по Пчеларската програма да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.

Предвидено е финансовата помощ по Пчеларската програма да се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Задължително условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили точно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ.

 

Курс 30 часа пчеларство

В интернет страницата на ДФ “Земеделие“ са публикувани образец на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите.

Тази година реализирането на одобрените инвестиции по НПП също ще може да се направи чрез кредит. Той се отпуска при годишна лихва от 3%. До 15 юли 2019 г. ще може да се кандидатства за кредит. Подробна информация за условията и реда за кандидатстване предоставят в  областните дирекции на ДФЗ или на телефоните на дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“ 02/81 87 216 и 02/81 87 574.

 

 

Сродни публикации