До края на тази седмица се приемат жалби по ранкинга на подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

До края на тази седмица се приемат жалби по ранкинга на подмярка 4.2

Държавен Фонд „Земеделие“ дава възможност на всички кандидати, несъгласни с обявеното класиране на проектите по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 да обжалват определените им точки от ранкирането.

Всеки кандидат, който не е съгласен може да подаде мотивирана жалба до Разплащателна агенция, като всяка подадена жалба ще получи аргументиран писмен отговор.

Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, има възможност да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР – www.prsr.bg.

 

За автора

Сродни публикации