До дни ще започне третирането на посевите с рапица в Бургаско » Съвети в земеделието

август 02, 2021

До дни ще започне третирането на посевите с рапица в Бургаско

Акценти

  • Приготвянето на разтворите и зареждането им да се извърши на работната площадка в стопанския двор на фирмата

Пчеларите са задължени да предприемат необходимите действия за опазване на пчелните семейства.

Предстои в Бургаско да бъдат извършени растителнозащитни мероприятия на посевите с рапица. Това ще се случи между 24 и 26 април 2019 г. от 20:00 до 05:00 часа.

Третирането на площите с маслодайната култура има за цел да подпомогне борбата с рапичния цветояд и гъбните болести по растенията.

Земеделските земи, които ще бъдат обработени с препарати се намират в землището на бургаския квартал Долно Езерово, непосредствено до дружество „Лукойл Нефтохим“. Предвидено е да се използват препаратите „Пропулс“ и „Биская“.

Третирането ще се извърши с наземна техника от „Напредък Севан“. Предвидено е приготвянето на разтворите и зареждането им да се извърши на работна площадка. Тя се намира в стопанския двор на фирмата.

Ангажимент на пчеларите е да предприемат необходимите мерки за опазване на пчелините. Това е разписано в Наредбата за опазване на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. По преценка на пчеларите с помощта на бели флагове може да бъдат обозначени местата на пчелините.

 

Сродни публикации