Доставчици по училищните схеми не си получават парите » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Доставчици по училищните схеми не си получават парите

Акценти

  • Няма нито забавяне, нито отказ от страна на Фонда да се ангажира с разплащане

Забавени са плащанията към няколко фирми.

Проблеми с училищните схеми и изплащането на средствата по тях се разкриха в последните дни.

Милена Рашева, чиято фирма доставя плодове и зеленчуци на 800 училища и детски градини разказва, че не е получила полагащите й се средствата за изпълнените поръчки. По тази причина тя е принудена да търси парите си от учебните заведения. Изплащането на средствата за покриване на разходите за доставка на плодове и зеленчуци е ангажимент на Държавен фонд „Земеделие“. От там обаче има забавяне на плащането към няколко фирми.

Според Рашева съгласно разписаното в Наредбата разходите й следва да й бъдат възстановени в рамките на до 3 месеца. Доставчиците са задължени да предоставят на учебните заведения закуски с лично финансиране, за което се издават и фактури. Според отчетеното в тях от ДФЗ й дължат 700 000лв. За цялата учебна година тя разказва, че не е получила и 1 лв. В резултат от забавянето тя има неизплатени трудови възнаграждения към персонала си, задължения към НАП и просрочени кредити.

Още на 23 май 2019 г. е отправила покана към ДФЗ за доброволно плащане. Рашева разказва още, че ако не получи средствата по този начин ще трябва да ги поиска от учебните заведения.

Към момента неизплатени средства от страна на ДФЗ има към следните доставчици:

  • „Ню проджектс консулт“ – фирмата на Милена Рашева;
  • „Фууд деливъри експрес ООД“ – Пловдив;
  • „Полидей 2 ООД“ ;
  • „Екохрани ООД“ – Варна;
  • „Терра Веджис ООД“ – Благоевград.

Всички представители на ощетените фирми смятат, че спрените плащания са в техен ущърб и са незаконосъобразни.

Какво обясниха от ДФЗ?

Директорът на Дирекция „Противодействие на измамите“ към ДФЗ Димитър Димитров коментира случващото се. Той обясни, че ангажимент на ДФЗ е да следи за неправомерно финансиране. Спряното изплащане на средствата към горепосочените фирми е породено от предприетите административни проверки спрямо тях. Съгласно Регламента на ЕП именно това може да спре или забави изплащането на средствата в установения 3-месецен срок.

Димитров обясни, че спрямо фирмата на госпожа Рашева е предприета проверка по сигнал. Няма нито забавяне, нито отказ от страна на Фонда да се ангажира с разплащане. Освен това от ДФЗ нямат и отношение към подадените сигнали. Такива има право да подава всеки, който забележи нередност. Задължение на Фонда е да провери сигналите. Едва след извършване на необходимите проверки следва да се премине или не към плащане. Необходимо е да се изчистят съмненията за измами и неправомерно разходване на средствата.

От ДФЗ увериха, че няма да има ощетени учебни заведение заради проверките на доставчиците.

 

Сродни публикации