Доставчиците по училищните схеми да побързат с документите » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Доставчиците по училищните схеми да побързат с документите

Акценти

  • Съвместните графици трябва да са така изготвени, че в тях да има разписани общо 10 доставки за един месец

До 15 октомври, понеделник се подават графиците за доставка по училищните схеми

Броени дни остават до крайния срок за валидиране на графиците за доставка по училищните схеми. До 15 октомври, одобрените за участие по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, доставчици са длъжни да представят актуален график с датите за извършване на  поетите ангажименти. Документите се подават в съответните областни дирекции на ДФЗ чрез онлайн платформа.

В случай, че по някоя от схемите са одобрени двама доставчици, те трябва да съгласуват графиците си и да ги предадат така. При изготвянето им трябва да се вземат под внимание броя на доставките според издадените актове за одобрение. Това задължение на одобрените доставчици е описано в чл. 15, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Тя е изменена и допълнена с ПМС 101 от 20.06.2018 г. Когато има констатирано нарушение и/или неспазване на този ангажимент от страна на доставчика, съгласно чл. 15а, ал. 2 от наредбата  ДФЗ е в правото си да оттегли одобрението.

Съвместните графици трябва да са така изготвени, че в тях да има разписани общо 10 доставки за един месец. Необходимо е те да бъдат разпределени за изпълнение между двамата доставчици. За едно и също учебно заведение и по една и съща схема датите не трябва да се припокриват. Все още са в сила изискванията за доставка на 4 вида плод и поне 1 доставка на прясно мляко извършена месечно за едно учебно заведение.

Купчина папки с документи

Ако за дадено учебно заведение е одобрен само един доставчик, но са му отпуснати само 50 % от доставките той може да представи своя график също до 15 октомври 2018 г.

Все още чакат решения подадените заявления за участие по схемите, за които е поискана допълнителна информация от страна на фонда.

 

Сродни публикации