Доставчиците по училищните схеми вече няма да бъдат избирани служебно » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Доставчиците по училищните схеми вече няма да бъдат избирани служебно

Акценти

  • Приетите промени трябва да подпомогнат подобряването на хранителните навици на децата и учениците

Министерският съвет прие промени относно условията и реда на прилагане на училищните схеми

Точка в дневния ред на Министерския съвет беше разглежането на Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с постановление № 251 на министерския съвет от 2016 г.

Правителството прие предложените промени. Така вече заявителите ще могат чрез опростена процедура да изберат доставчик. Паралелно с това отпада и служебният избор на такъв. Измененията предвиждат да се извършва ясна и публична процедура за провеждането на процедурите за избор на заявители от учебните заведения.

На интернет страницата на учебните заведения ще трябва да бъде обявено набирането на предложения за доставка на продуктите по съответна схема. Ще трябва да бъде публикувана и информация относно изискваните документи, реда за провеждането на избора и обявяването му.

 

 

Целта на промените е да се подпомогне подобряването на хранителните навици на децата и учениците. Те ще бъдат стимулирани да консумират повече плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Ще се следи за спазването на здравните изисквания. Необходимо е доставяните продукти да бъдат разнообразни, за да се осигури висока ефективност от прилагането на схемите.

 

Сродни публикации