Допълнително подпомагане за младите земеделски стопани с преминат курс от 150 часа » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Допълнително подпомагане за младите земеделски стопани с преминат курс от 150 часа

Основна субсидия за всички земеделски производители и добавки към нея за екологични дейности, младите фермери, работещите в уязвими отрасли. На такъв принцип ще се разпределят до 2020 г. европейските плащания, които ще получават земеделците. Финансирането надхвърля 5 млрд. евро за целия период, като към него има и национален бюджет под формата на доплащания или субсидии за животновъдство и тютюнопроизводство.
В последния работен ден преди Нова година земеделското министерство публикува проектонаредби за изискванията към кандидатите. За получаването на средства ще се изисква обработката на поне 5 дка трайни насаждения, както и отглеждането на минимум 5 или 10 животни във фермите.
В проектонаредбата на земеделското министерство се предвижда уязвимите сектори да получават подпомагане по десет различни схеми, като за целта ще бъдат отделени 13% от директните плащания на площ. Това прави по около 120 млн. евро годишно. От тези средства 67% са насочени за животновъдството, а 33% – за производството на плодове и зеленчуци. Според проекта на земеделското министерство животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане на млечни или месодайни крави, както и такива под селекционен контрол. Kандидатите за финансиране трябва да отглеждат минимум 10 крави за производство на мляко и минимум 5 за месо. Предвижда се още схема за финансиране на стопанствата с биволи, овце и кози по четири различни схеми и в зависимост от броя на животните в тях. Минималното изискване е да се отглеждат поне 10 животни.
Подпомагане е предвидено и по три схеми за производителите на плодове и зеленчуци, които трябва да обработват поне 5 дка, за да получават субсидии. Според предлаганите текстове на агроминистерството субсидии могат да получават зеленчукопроизводителите, които отглеждат домати, краставици, чушки, зеле, моркови, лук и др. Средства ще могат да усвояват още оранжериите за домати, краставици и пипер. Предвидена е и схема за овощарите, по която ще се подпомага производството на ягоди, малини, ябълки, череши, орехи, кайсии, праскови и др. Агроминистерството ще въведе и схема за т.нар. протеинови култури, по която финансиране ще могат да получават фермерите, отглеждащи боб, леща, грах, нахут, соя и др., се вижда още от документа.
От новия програмен период влизат т.нар. зелени плащания, които трябва да заемат 30% от бюджета за субсидии. За да усвоят тези пари, фермерите трябва да покрият редица изисквания, част от които е спорно дали могат да се контролират ефективно. Така например във всяко стопанство над 300 дка ще трябва да се отглеждат поне три вида земеделски култури, като има и изисквания никоя от тях да не надвишава определен процент. Фонд "Земеделие" пък ще следи дали се спазва това изискване от кандидатите. Институцията ще трябва да следи и за т.нар. екологично насочени площи в стопанствата, към които има редица изисквания, включително конкретни размери на корони на дървета, езерца и други подобни.
В новия програмен период се въвежда и специално подпомагане за млади земеделски производители до 40 години, които ще получават по-висока от средната субсидия за всеки декар обработваема земя. Добавката обаче ще могат да получават само онези кандидати, които имат нужната квалификация. От тях ще се изисква да са преминали курс от 150 часа или да имат средно или висше образование в селското стопанство или ветеринарните дейности.

 

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания – 30.12.2014

 

Проект на Наредба за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ – 30.12.2014

 

За автора

Сродни публикации