Допуснахме типични грешки при усвояването на европейските средства » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Допуснахме типични грешки при усвояването на европейските средства

Допуснахме типични грешки при усвояването на европейските средства през изминалия програмен период, коментира вицепремиерът по усвояването на европейските фондове Илияна Цанова.

Тя посочи, че от тези грешки можем да извадим важни уроци, които да ни помогнат в новия период до 2020 година. На първо място българските власти трябва да си вземат поуката, че европейските средства трябва да се управляват ефективно и законосъобразно. "Европейските пари генерират растеж, но се управляват по много строги правила”, обясни вицепремиерът.

За нея много важно е и да се подобри капацитетът на общините и другите бенефициенти по европейските програми. За целта трябва да се насочи ресурс за изграждането на административен капацитет в общините – хора, които да бъдат добре обучени, за да управляват големите европейски проекти и съответно – добре заплатени, за да останат в администрацията, каза Цанова.

Според нея решението на правителството да отпусне 750 млн. лева за изпълнение на проекти по спрени оперативни програми е много важно и правилно. Вицепремиерът изказа своето убеждение, че до края на годината средствата ще бъдат възстановени от Европейската комисия и от бюджета ще излязат само необходимите пари за самоучастие в проектите.

Цанова посочи, че от февруари 2014 година досега не са били превеждани средства по спрените програми към общините, което е било грешка на предишното правителство. Заради липсата на средствата проектите са били спрени и това е предпоставка за загуба на европейски средства, обясни още вицепремиерът.

По сметки на Цанова България е „на плюс” от членството си в ЕС досега. Годишно страната ни внася в бюджета на общността около 900 млн. лева. Срещу това е получила достъп до 30 млрд. лева – парите от оперативните програми, Програмата за развитие на селските региони и рибарския фонд.

По данни на вицепремиера на този етап са разплатени 56% от средствата по европейските програми и около 71% от директните плащания. България е на 24-то място по отношение на усвояването на европейски средства в ЕС.

За новия програмен период най-напреднала е работата по оперативната програма „Човешки ресурси”. По отношение на ПРСР обаче страната ни изостава много.

Цанова уточни още, че България е подала апликационна форма за подкрепа от солидарния фонд на ЕС заради щетите от наводненията във Варна и Бургас. Оценените щети са в размер на 302 млн. евро и страната ни може да получи 6% от тази сума под формата на европейска помощ. Помощта ще бъде изпратена до три месеца.

За Мизия тепърва се изчисляват щетите, за да бъде попълнена необходимата апликационна форма, допълни още вицепремиерът. Тя посочи, че правителството е дало аргументи и по отношение на искането за подкрепа след наложеното руско ембарго и очакваме реакцията на Брюксел.

 

За автора

Сродни публикации