Доплатиха над 74 млн. лв. по СЕПП за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Доплатиха над 74 млн. лв. по СЕПП за Кампания 2019

Акценти

  • Изчисленията са направени по окончателна ставка от 194,58 лв./хектар

ДФЗ преведе над 74 млн. лв. (74 270 138 лв.) по СЕПП.

Субсидии получиха 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели. То е на база подадени възражения за Кампания 2019 г. Преводът е осъществен след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите.

Доплащането по схемата е извършено съгласно заповед на министър Танева.

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2019 г. достигнаха 711,9 млн. лв. Още през декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 638 млн. лв.

 

За автора

Сродни публикации