Документи по схемата „Училищен плод” се приемат до 23 септември » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Документи по схемата „Училищен плод” се приемат до 23 септември

Училищата и детските градини могат да подават документите за участие в схемата „Училищен плод” до 23 септември 2014 година в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Приемът започна на 15 август, като до момента са приети общо 71 заявления от цялата страна. Кандидатите за участие по схемата са обособени в три групи. Това са учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общините. Важно за директорите на детските градини и училищата е, че могат да кандидатстват по схемата само чрез един заявител.

За учебна 2014/2015 година по схемата са предвидени 10,5 млн. лв. През кампанията на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лева без ДДС. Запазва се стойността на порция – 0,68 лв. без ДДС. За тази учебна година има очаквания, че схемата „Училищен плод” ще стигне до 352 хиляди деца, което е в повече от миналата година. През учебната 2013/2014 от подпомагането се възползваха близо 320 хиляди деца. Те ще бъдат от всички групи в детските градини, както и ученици от подготвителен до четвърти клас.

В срок до 31 октомври 2014 г. на интернет страниците на ДФ „Земеделие” и на „Училищен плод” ще бъдат публикувани и списъците с одобрените изпълнители. Те ще трябва да доставят свежите плодове и зеленчуци в детските градини и училищата от 1 ноември 2014 г. до 31 май 2015 г.

Образци на документите и указанията за кандидатстване са обявени на интернет страницата на схемата. 

 

За автора

Сродни публикации