Докога ще ядем по-скъпи млечни продукти » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Докога ще ядем по-скъпи млечни продукти

Акценти

  • Цената на суровото мляко се е запазила близка и малко под нивата от 2017 г.

Цената на дребно на киселото мляко може да се повиши до 2,2 лв/кг

По данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) млечните продукти тази година са повишили цените си. Според изготвените анализи изменението е между 2-4% повече спрямо 2017 година. Сред основните причини за поскъпването на тези стоки е увеличението на разходите, включени в стойността на млечните продукти. За разлика от тях цената на суровото мляко се е запазила близка и малко под нивата от 2017 г.

Експертите прогнозират, че най-съществен ще бъде ръста при цените на дребно на киселото мляко и изварата. Данните показват, че киселото мляко ще поскъпне до 2,2 лв/кг, а изварата до 4,4 лв/кг. Тук промяната ще се обуслови основно от нарастването на ниския ценови сегмент на млечните продукти. Там очакваното увеличение е с около 8-10%.

Очаква се през зимните месеци да се повишат цените и на суровото мляко. Тук посочената причина за тази тенденция е по-слабото предлагане и по-високите разходи. Промяна в обратната посока се очаква да бъде регистрирана чак след пролетта. Посочените съществени рискове, които биха смъкнали цените са възможните климатични проблеми засягащи фуражите и застоя в потреблението.

Предварителните анализи показват, че до средата на 2019 г. у нас и в световен мащаб цените на млякото няма да се изменят съществено. Вероятно е по-скоро да се понижат. Световната икономика и потреблението ще са сред основните движещи сили на пазара на мляко през идната година. Съществено значение ще оказват и фуражите.

 

Сродни публикации