Докога се удължава срокът за авансови плащания по Лозаро-винарската програма » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Докога се удължава срокът за авансови плащания по Лозаро-винарската програма

грозде

Акценти

  • Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите

Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по две мерки от НППЛВС 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември.

Мерките са  „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“.

Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС. Тя е публикувана в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 август 2019 г.).

Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г.  За инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, се взе решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.

Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите.

Целта е по-доброто и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната ни от ЕФГЗ.

Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за целия петгодишен период на действие по всички мерки от програмата е близо 262 млн. лв. От тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.

 

За автора

Сродни публикации