Докога могат да се променят подадените заявления за директни плащания » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Докога могат да се променят подадените заявления за директни плащания

Акценти

  • До 23 май са подадени близо 105 хил. заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019

Днес са обнародвани измененията в Наредба №5.

Земеделските стопани имат възможност до 10 юни 2019 г., включително, да извършват промени без санкция във вече подадените заявления по директните плащания. Това стана възможно благодарение на изменения на Наредба №5. Тя урежда условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Направените корекции са  публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Възможно е земеделските производители да добавят и допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Подаването на заявления и извършването на промени в тях може да бъде направено със санкция до 17 юни включително. Това е крайният срок, а санкцията е в размер на 1% за всеки работен ден закъснение.

В резултат на промяната в срока за подаване на заявления  за подпомагане, настъпват изменения и в крайните срокове за задържане на животните.

За Кампания 2019, по схемите за обвързана подкрепа, периодът на задържане е 80 дни. Той започва от 18 юни и продължава до 5 септември 2019 г. включително.

По схемата за преходна национална помощ за овце и кози периодът на задържане е 100 дни. Започва от 18 юни и продължава до 25 септември 2019 г. включително.

Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си. За Кампания 2019 датата вече стана 17 юни.

Срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2019 без санкция приключи на 23 май. По предварителни данни са подадените над 105 хил. заявления. Общата очертана площ е над 38 млн. дка.

 

Сродни публикации