Докладът на Съвета за намаляване на риска от бедствия беше одобрен » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Докладът на Съвета за намаляване на риска от бедствия беше одобрен

Акценти

  • Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет е създаден като постоянно действащ орган

Младен Маринов: Добре е да има средства за извършване на аварийно-спасителни дейности.

В резултат от силните и чести валежи през последните седмици се увеличиха и случаите на ударени от мълния хора. Множество бедствени ситуации създадоха проблеми в различни райони на страната.

Заради нанесените щети от градушки бяха отпуснати допълнително 6 млн.лв. С тях следва да бъдат закупени противоградови ракети за осигуряване на защита.

Вчера правителството одобри годишния доклад за дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. Той е създаден преди три години като постоянно действащ орган за координация и сътрудничество при изпълнението на държавната политиката за защита при бедствия, предаде БНР.

Според министъра на вътрешните работи Младен Маринов практиката показва, че е добре да има средства за покриване на неотложни нужди при възникване на аварийно-спасителни дейности. След това тези пари се възстановяват с решения на комисията по бедствията. Така кметовете и областните управници имат възможност да предприемат необходимите действия при кризисни ситуации.

 

Сродни публикации