Доказването на плодове и зеленчуци приключва днес » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Доказването на плодове и зеленчуци приключва днес

Акценти

  • Заедно с описа на документите се прилагат и копия на фактурите от реализираните плодове и зеленчуци

Периодът за подаване на документи стартира в първия работен ден на 2019 г.

Днес е крайният срок за доказване на реализираните плодове и зеленчуци. Приемът на декларациите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – оранжерийно производство започна на 2 януари 2019 г.

Областните дирекции на ДФЗ и днес ще приемат на електронен и хартиен носител попълнени описи с документи. Към тях задължително трябва да бъдат приложени и копия на фактурите, доказващи реализирането на продукцията.

Подпомагане няма да бъде осигурено за кандидатите по схемите, които не са предоставили декларация, опис по образец и документи, доказващи реализация на продукцията в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

 

Сродни публикации