Дойде краят на двойния стандарт при храните » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Дойде краят на двойния стандарт при храните

Акценти

  • Вече продуктите с една и съща търговска марка трябва да са с еднакъв хранителен състав за всички страни от ЕС

Предстои да бъдат направени нужните промени в европейското и българското законодателство.

Днес беше гласуван пакета „Нова сделка за потребителите“. Чрез него Европейският парламент сложи край на двойния стандарт при храните. Вече продуктите с една и съща търговска марка трябва да са с еднакъв хранителен състав за всички страни от ЕС.

Страната ни взе активно участие в постигането на този грандиозен успех. През март 2017 г. темата беше обсъдена в Съвета по земеделие и рибарство на ЕС. България и още седем страни членки отправиха искане към Европейската комисия да разгледа проблема с двойния стандарт при продуктите с една и съща търговска марка. Така възникна и въпросът за необходимостта от създаването на законодателство, уреждащо избягването на такива нелоялни търговски практики.

Три проучвания бяха проведени от май 2017 г. до април 2018 г. Тогава Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обединиха усилия, за да установят наличието на „двоен стандарт“ при предлагането на храни на българския и европейския пазар. В трите етапа на проучването бяха включени храни, произведени от големи международни компании със седалища и производствени предприятия, намиращи се предимно извън България. Изследванията показаха редица несъответствия в състава на продуктите, предлагани с една и съща марка на пазара в Източна и Западна Европа. Към онзи момент това не беше в нарушение на нормативната уредба. Така възникнаха въпросите за равнопоставеността на потребителите в ЕС и необходимостта от законодателни промени на ниво Европейски съюз.

Какво беше постигнато по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз?

В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе международен форум на високо равнище. Той беше под патронажа на премиера Бойко Борисов и беше посветен на двойния стандарт при храните. Тогава комисар Вера Юрова представи вижданията на ЕК за промени в няколко директиви на ЕС. Те трябваше да подпомогнат общия стремеж за елиминиране на нелоялните практики практиките за производството на храни с една и съща марка и различен състав. От ЕК, чрез Съвместния изследователски център (JRC), беше разработена хармонизирана методология за подбор и анализ на храни. В проведеното проучване бяха сравнени и цените на продуктите. Те показаха драстични разлики. Повече от една трета от стоките се предлагат на по-високи цени у нас, а в останалите държави от ЕС са доста по-евтини.

Страната ни беше официално поканена от Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК за участие в общоевропейската кампания за оценка на свързаните с качеството характеристики на марки храни, продавани под определена марка. Кампанията се прочу като „проучване за наличие на двоен стандарт при храните“. Това се случи през месец юли 2018 г. По-късно след това БАБХ взе мостри за анализ от 96 продукта. Агенцията изпрати до Съвместния изследователски център в Белгия цялата обработена информация.

С приемането на пакета „Нова сделка за потребителите“ предстои работа по въвеждането на новите изисквания в националното законодателство на държавите членки на ЕС, включително и в българското законодателство.

 

Сродни публикации