Доене и хранене на овцете » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Доене и хранене на овцете

Акценти

  • Техническите характеристики на доилната машина влияят върху доилния процес

Доенето на овцете започва след отбиване на агнетата. При по-младите овце и през бозайния период се налага те да се доят. Вечерно време агнетата се отделят от майките и на сутринта овцете-майки се доят, след което те се пускат при тях целия ден.

У нас мъжките и женски агнета, негодни за разплод се отбиват между 30-35 дни и се изхранват със стартерни смески и сено. По този начин овцете-майки се доят по-рано и надоеното мляко става с 20-30 литра повече. В стоковите ферми е възможно агнетата да се отбиват на 2-3 дневна възраст, като изкуствено се отглеждат с млекозаместател. При това по-ложение доенето на овцете започва още в началото на лактацията, когато имат най-висока млечност и може да се надои с 30-40 литра повече мляко.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации