Добрият ловец трябва да се грижи за дивеча и природата » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Добрият ловец трябва да се грижи за дивеча и природата

Акценти

  • Ловците трябва да се заемат с подхранване на дивеча, за да опазят популацията му

През последните години у нас расте броя на трофейните екземпляри.

Ловът не е само стрелба по дивеча, но и грижа, разказват ловджии. За много хора това е просто хоби, но за по-опитните не е така. Особено важно е какво се прави през студените месеци. Много от животните точно тогава водят ожесточена битка с глада. Именно с оглед опазване на популацията им е необходимо ловците да се заемат с подхранване на дивеча.

Всички тези дейности, които са необходими за запазване на дивечовите запаси се предават като уроци и наставления между стари и млади. Поколенията обменят опит, за да се запазят традициите и да се съхранят горите и животинското разнообразие в тях.

Не са малко ловците у нас, които са научили тънкостите от своите бащи и дядовци. Увлечението им по това ходи се надгражда с години практика. Хората с богат опит споделят, че любовта към лова поражда такава и към природата. Това от своя страна помага много за опазване не само на дивеча у нас, но и на горските територии, защото подходът се променя и заедно с хобито се заражда и грижата.

 

Сродни публикации